Yönetim


Erek Göktürk

Ph.D. Yönetim Kurulu Üyesi, Kurucu

Erek Göktürk, Özgür Yazılım A.Ş.’nin kurucularından biridir. Özgür Yazılım A.Ş.’yi kurmadan önce Erek, Identra şirketini kurmuş ve beş yıldan uzun süre ABD San Francisco Körfezi Bölgesi’ne yazılım geliştirme hizmetleri ihracatı yapmıştır. Bunun öncesinde ise yedi sene akademik kurumlarda çalışmış ve çeşitli projelerde rol almıştır. Bu projelerden en önemlisi ODTÜ-TSK ModSimMer bünyesinde geliştirilmiş ve TSK tarafından uzun yıllar kullanılmış bir eğitim ve analiz simülasyonudur. Erek’in lisans derecesini aldığı günden beri çeşitli üniversitelerde verdiği veya destek olduğu birçok ders bulunmaktadır ve halen Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde zaman zaman ders vermektedir.

Linux ve özgür yazılımlarla tanışıklığı yirmi yıldan eskiye dayanan Erek, lisans ve master derecelerini ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nden, bilgisayar bilimleri alanındaki doktora derecesini ise Oslo Üniversitesi’ndan almıştır.
Hakan Uygun

Danışmanlık Birim Yöneticisi, Kurucu

Özgür Yazılım A.Ş.’nin kurucularından biri olan Hakan Uygun, bilişim sektöründeki yirmi yılı aşkın tecrübesiyle Özgür Yazılım A.Ş.’nin danışmanlık hizmetlerinin yürütmektedir. Hakan aynı zamanda yazılım geliştirme hizmetlerinde karşılaşılan teknik problemlerin çözümünden de sorumludur.

Hakan Özgür Yazılım A.Ş.’yi kurmadan önce Uygun Teknoloji şirketini kurmuş ve dört yıldan uzun bir süre yöneticiliğini yapmıştır. Bu süreçte TAV, Anadolu Sigorta, Turkcell, Vestel Savunma, KoçSistem, Biletix gibi şirketler ve EPDK ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kamu kurumlarının çeşitli yazılım projelerinde danışman ve geliştirici olarak rol almıştır. Hakan, Uygun Teknoloji’yi kurmadan önce de çeşitli şirketlerde yönetici ve yazılım geliştirme pozisyonlarında çalışmıştır.

Profesyonel kariyeri boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışan ve pek çok gönüllü faliyette bulunan Hakan, Linux Kullanıcıları Derneği’nin 2010-2012 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yapımıştır. Bu bağlamda Türkiye’deki özgür yazılım topluluğu tarafından da tanınan ve takip edilen bir kişidir.
Doruk Fişek

COO (Yürütmeden Sorumlu Yönetici), Kurucu

Doruk Fişek, Özgür Yazılım A.Ş.’nin kurucularından biridir. Şu anda operasyonların yürütülmesinden sorumlu yönetici olarak çalışmaktadır.

Doruk’un bilişim sektöründe on beş yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır ve bu deneyim özellikle Linux ve diğer özgür veya açık kaynak kodlu yazılımlar içeren sistemlerin kurulması, işletilmesi ve bu konularda eğitimlerin düzenlenmesi odaklıdır. Özgür Yazılım A.Ş.’yi kurmadan önce Doruk on iki yıl boyunca Fişek Enstitüsü Bilişim Hizmetleri’nin yöneticisi olarak birçok projede yer almış ve çeşitli kamu ve özel kuruluşlara hizmet vermiştir. Doruk Fişek Enstitüsü Bilişim Hizmetleri’nden de önce TSE ve Piyon’da sistem yöneticiliği yapmıştır.

Linux Kullanıcıları Derneği’nin bir dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmak dahil olmak üzere özgür yazılımlarla ilgili pek çok gönüllü çalışmada da bulunan Doruk Türkiye’deki özgür yazılım topluluğu tarafından da tanınan ve takip edilen bir kişidir. Doruk Türkiye’deki önemli özgür yazılım projelerinden biri olan Pardus’a da 2000’li yıllarda çeşitli katkılarda bulunmuştur.
Burçin Batur

İcra Yöneticisi (CEO)

Burçin, Özgür Yazılım A.Ş.’de CEO olarak görev almaktadır.

Ankara Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü bitirmiş, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Şu anda, finansal ekonomi üzerine doktorasına devam etmektedir.

TEB, UniCredit Koç Factoring, Yapı Kredi, HSBC, Finans Faktoring gibi kurumlarda üst düzey yöneticilik yapmış olan Burçin’in, temel uzmanlık alanları; girişimcilik, faktoring, stratejik planlama, uluslararası ticaret, bütçeleme ve kobilerdir.
Onur Küçük

Sistem Mimarı

Onur Küçük Özgür Yazılım AŞ’nin sistem mimarı olarak kullanılan ve kurulan sistemlerin yapılarını belirlemekte ve kullanılacak teknolojilerin seçimini yapmaktadır. Ayrıca aktif olarak çeşitli projelerde de yer almaktadır.

Onur Özgür Yazılım AŞ’ye katılmadan önce yedi sene boyunca Tübitak’ta Uzman Araştırmacı olarak Linux/UNIX ile ilgili danışmanlık yapmış ve Pardus projesinde Yardımcı Proje Yöneticiliği ve Güvenlik Müdahale Takımı Liderliği dahil çeşitli görevlerde çalışmıştır. Onur Pardus projesinin temel teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda bulunan kişilerden biridir ve çeşitli özgür yazılım paketlerine kabul edilmiş kod parçaları bulunmaktadır.

2008-2012 yılları arasında Linux Kullanıcıları Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Onur’un özgür yazılımlarla ilgili çeşitli konularda verdiği birçok seminer bulunmaktadır.