Sunucu Check-up


Bir sunucunun sağlıklı çalışması için hedeflendiği özelliklere sahip olmasından sonra, en önemli kavram, o sunucunun sürdürülebilir olup olmadığıdır.

Sunucular uzun yıllar içerisinde, farklı kişilerin müdahaleleriyle kolaylıkla hedeflenenden farklı bir noktaya gelebiliyor.

Sunucu check-up raporumuzda sunucularınızı hem teknolojiler açısından hem de sürdürülebilirlik için gerekli süreç yönetimi açısından inceliyoruz. Bu incelemenin sonucunda tespitlerimizi ve varsa değişiklik önerilerimizi önem sırasına göre derecelendirilmiş bir rapor olarak sunuyoruz.


Kontrol Edilecek Sunucularınızı Belirleyin

Randevulaşalım

Sunucularınızın Sağlık Durumunu Size Raporlayalım

Sunucu kontrolü sırasında incelenen başlıklar:Raporda yer alan bilgiler:
Raporun ardından dilerseniz;

Belirlediğiniz sorunları beraber çözelim

Sistemlerinizin Devamlılığını Sağlayalım